Công ty Luật Innosightlaw / Tin tức/ Người quản lý di sản là gì? Quy định về người quản lý di sản thừa kế?

Thừa kế là sự kiện pháp lý phổ diễn ra biến trong pháp luật dân sự cũng như trong đời sống hàng ngày. Hiện nay, Bộ luật  dân sự 2015 đã có những quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản thừa kế để bảo đảm sự công bằng, rõ ràng trong việc phân chia di sản thừa kế. Để tìm hiểu rõ hơn các quy định của BLDS 2015 về người quản lý di sản. Sau đây, Luật Innosight xin gửi đến bạn đọc bài phân tích với chủ đề: Người quản lý di sản là gì? Quy  định về người quản lý di sản thừa kế? do bộ phận dịch vụ của chúng tôi biên soạn

Khái niệm về người quản lý di sản

Di sản có thể được định nghĩa theo nhiều cách tùy thuộc vào góc nhìn trong cuộc sống. Di sản được hiểu là tài sản do người chết để lại hoặc tài sản thuộc sở hữu của thế hệ trước để lại cho thế hệ sau. Giá trị của di sản có thể là giá trị tinh thần hoặc vật chất của nền văn hóa thế giới hay của một quốc gia, dân tộc, do con người để lại hoặc do thiên nhiên tạo ra. Từ đó, có thể hiểu người quản lý di sản là người được hưởng quyền và phải thực hiện một số nghĩa vụ liên quan đến di sản được để lại.

Vai trò của người quản lý di sản

Khi lập di chúc, người để lại tài sản có quyền chỉ định người sẽ quản lý, phân chia di sản của mình. Việc phân chia di sản thừa kế thường sẽ được tiến hành sau một thời gian kể từ khi người để lại di sản chết. Vì vậy, việc chỉ định một người có vai trò quản lý di sản để hạn chế việc tài sản bị mất mát, hư hỏng là cần thiết. Trong trường hợp người để lại di sản không viết di chúc hoặc có viết di chúc nhưng không chỉ định người quản lý di sản thừa kế thì những người thừa kế có thể cử ra một người để quản lý di sản thừa kế.

Trường hợp chưa chỉ định được người quản lý di sản

Trong trường hợp trong di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế cũng chưa cử được người quản lý di sản thì những người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản thừa kế tiếp tục quản lý di sản đó cho đến khi những người thừa kế chỉ định  được người quản lý di sản.

Quy định của pháp luật dân sự về người quản lý di sản thừa kế

Theo quy định tại Điều 616 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người quản lý di sản thừa kế như sau:

 • Người quản lý di sản do người để lại di sản thừa kế hoặc những người thừa kế chỉ định ra. Nếu người lập di chúc không chỉ định và những người thừa kế cũng chưa cử được người quản lý di sản, thì những người đang trực tiếp sử dụng, quản lý di sản thừa kế sẽ tiếp tục việc quản lý cho đến khi cử được người quản lý di sản thừa kế
 • Người quản lý di sản có trách nhiệm lập danh mục tài sản, thu hồi các tài sản là di sản của người chết do người khác đang quản lý, bảo quản di sản di sản thừa kế. Người quản lý di sản thừa kế không được phép bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt di sản thừa kế bằng bất cứ hình thức nào; thông báo thông tin về di sản cho những người thừa kế và giao lại tài sản cho những người thừa kế. 
 • Nếu như chưa xác định được người thừa kế và di sản thừa kế chưa có người quản lý thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ là người quản lý di sản là 

Nghĩa vụ của người quản lý di sản thừa kế 

Điều 617 Bộ luật dân sự có những quy định về nghĩa vụ của người quản lý di sản, Theo đó, người quản lý di sản thừa kế có những nghĩa vụ cơ bàn sau:

Lập danh sách di sản thừa kế của người chết

Lập danh sách di sản thừa kế, thu hồi các tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang quản lý, chiếm hữu trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bảo quản di sản thừa kế của người chết 

Có trách nhiệm bảo quản di sản thừa kế, không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản thông qua các hình thức khác nếu như không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản. Người quản lý di sản thừa kế không phải là chủ sở hữu nên không có quyền định đoạt tài sản mà mình đang quản lý. Quyền định đoạt những di sản đó thuộc về những người thừa kế, do vậy nếu muốn bán, trao đổi, tặng cho, thế chấp, cầm cố… thì phải được tất cả người thừa kế cho phép bằng văn bản.

Thông báo về tình trạng của di sản thừa kế cho người thừa kế

Có trách nhiệm thông báo về tình trạng của di sản cho những người thừa kế. Nếu như có nhiều người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật thì phải thông báo đầy đủ thông tin cho tất cả những người có quyền thừa kế để họ biết các thông tin cụ thể về di sản thừa kế và các quyền và nghĩa vụ của họ liên quan đến việc thừa kế.

Bồi thường thiệt hại nếu gây ra thiệt hại

Có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu có hành vi vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại thực tế. Nghĩa vụ của người quản lý di sản thừa kế là phải bảo quản tài sản, không được làm hư hỏng, mất mát tài sản…Trường hợp người quản lý di sản thừa kế có lỗi để di sản bị hao hụt, mất mát hoặc hư hỏng … thì phải bồi thường thiệt hại cho những người thừa kế.

Giao lại di sản thừa kế theo yêu cầu của người thừa kế

Người quản lý di sản thừa kế có quyền quản lý di sản trong một thời gian nhất định theo thoả thuận của tất cả các người thừa kế. Trong trường hợp người lập di chúc chỉ định thì người quản lý sẽ quản lý di sản đến khi nào tất cả những người thừa kế yêu cầu chuyển giao di sản để phân chia, người quản lý di sản phải giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế. Mục đích chỉ định người quản lý di sản là để tránh sự mất mát, hư hỏng của di sản và có người trực tiếp bảo quản tài sản khi chưa chia.

Quyền của người quản lý di sản thừa kế là gì

Quyền của người quản lý di sản thừa kế được quy định tại khoản 1 Điều 618 BLDS năm 2015, người quản lý di sản thừa kế theo thỏa thuận hoặc do người lập di chúc chỉ định có các quyền sau:

 • Đại diện cho những người được hưởng di sản thừa kế trong quan hệ với bên thứ ba liên quan đến di sản thừa kế. Người quản lý di sản thực tế là người đại diện cho những người hưởng thừa kế trong công việc thu hồi, bảo quản, thanh toán những nghĩa vụ liên quan đến di sản đổi với người thứ ba.
 • Người quản lý di sản thừa kế được hưởng thù lao theo thoả thuận và được thanh toán chi phí bảo quản di sản với những người thừa kế.

Những người đang chiếm hữu, sử dụng hay quản lý di sản thừa kế được quy định tại khoản 2 Điều 616 của BLDS 2015 có các quyền sau đây :

 • Được tiếp tục sử dụng di sản như thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc trong trường hợp có sự đồng ý của tất cả những người thừa kế.
 • Được quyền hưởng thù lao quản lý di sản theo thỏa thuận với những người thừa kế.
 • Được yêu cầu thanh toán chi phí bảo quản di sản.
 • Trường hợp người quản lý không đạt được thỏa thuận với những người thừa kế về mức thù lao quản lý thì người quản lý được hưởng một khoản thù lao hợp lý.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài phân tích về chủ đề “người quản lý di sản thừa kế là gì? Quy định của pháp luật về người quản lý di sản thừa kế?” mà Luật Innosight gửi đến bạn đọc. Nếu như còn có nhu cầu tư vấn các vấn đề về thừa kế, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng để được trợ giúp nhanh nhất.

Bạn đang xem bài viếtNgười quản lý di sản thừa kế là gì? Quy định của pháp luật về người quản lý di sản thừa kế? tại chuyên mục Kiến thức tổng hợp

HOTLINE: 0961 349 060 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Tác giả

Nguyễn Minh Hải

Tìm hiểu thêm

Ông Nguyễn Minh Hải có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng...

Tìm hiểu thêm

Bài viết liên quan

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư mới nhất theo quy định pháp luật Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vẫn chưa thực sự nắm rõ các quy định về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng như gia hạn giấy chứng nhận đầu tư. Bài viết dưới đây, Luật Innosight sẽ hỗ trợ tư vấn về mục đích gia […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục làm giấy khai tử Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Đăng ký khai tử là một thủ tục pháp lý được thực hiện nhằm khai báo với cơ quan quản lý nhà nước khi có sự kiện chết của một người. Giấy khai tử là cơ sở pháp lý để chấm dứt các quan hệ pháp luật của người chết. Vậy thủ tục làm giấy […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Công bố hợp quy sản phẩm theo quy định Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Chất lượng sản phẩm luôn là vấn đề được mọi người tiêu dùng quan tâm và được pháp luật quy định chặt chẽ bởi các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Theo đó, công bố hợp quy là thủ tục bắt buộc mà cá nhân, tổ chức kinh doanh, sản xuất phải thực hiện trước […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Điều kiện thành lập công ty đấu giá mới nhất 2021 Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Sau khi Luật Đấu giá tài sản năm 2016 ra đời và có hiệu năm năm 2017, hoạt động đấu giá tài sản ở nước ta đã đạt được những thành tựu nhất định. Vì vậy, ngày càng có nhiều người quan tâm và chú trọng hơn đối với ngành nghề hoạt động đấu giá. […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Đăng ký giao dịch bảo đảm trong các giao dịch dân sự đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ dân sự của người có nghĩa vụ. Vậy những giao dịch bảo đảm nào cần phải thực hiện đăng ký và đăng ký ở đâu. Tư vấn Luật Innosight […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020