Công ty Luật Innosightlaw / Doanh nghiệp/ Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty logistics

Logistics là một hoạt động thương mại, theo đó thương nhân kinh doanh ngành nghề này thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm: vận chuyển, nhận hàng lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan và các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, ghi mã ký hiệu, đóng gói bao bì, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo sự thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao… Tuy nhiên theo quy định của Luật Đầu tư 2020 thì đây là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Chính vì vậy, đối với nhà đầu tư nước ngoài khi muốn đầu tư kinh doanh dịch vụ này ngoài việc thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp nhà đầu tư còn phải đáp ứng các điều kiện của ngành nghề logistics. Để đi vào tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này, sau đây Luật INNOSIGHT xin gửi đến bạn đọc bài viết với chủ đề nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty logistics.

Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng đề kinh doanh dịch vụ logistics

Theo quy định của Nghị định số 163/2017/NĐ-CP thì Nhà đầu tư nước ngoài của quốc gia là thành viên tổ chức thương mại thế giới (WTO) muốn thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics tại Việt Nam cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Nhà đầu tư nước ngoài: Phải là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nếu nhà đầu tư là tổ chức thì phải có giấy phép kinh doanh hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương khác đã được hợp pháp hóa lãnh sự.  Nhà đầu tư có quốc tịch của quốc gia thành viên WTO.
 • Chủ doanh nghiệp là người Việt Nam: Là người có đủ năng lực hành vi dân sự cũng như đủ các điều kiện để thành lập công ty
 • Tỷ lệ vốn góp: 
 • 100% với 6 ngành nghề kinh doanh dịch vụ vận tải biển (không bao gồm vận tải trong nước), dịch vụ kho bãi, dịch vụ chuyển phát, bảo dưỡng, sửa chữa máy bay, vận tải hàng hóa.
 • Từ 1 – dưới 100% với các ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực logistics khác.
 • Các lĩnh vực logistics mà doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài sẽ không được thực hiện bao gồm: vận tải bằng đường ống,   dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện vận tải
 • Các nhà đầu tư nước ngoài cũng như doanh nghiệp trong nước cần lưu ý vấn đề này để tránh sai sót.

Quy trình, thủ tục đề nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty logistic tại Việt Nam 

Để thực hiện đầu tư kinh doanh trong  lĩnh vực logistics ở Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có  thể lựa chọn hai cách:

 • Thành lập công ty logistics có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các công ty kinh doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam.

Cách 1: Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ logistics có vốn đầu tư nước ngoài:

Chú ý: Nhà đầu tư nước ngoài không được phép sở hữu 100% phần vốn góp nên bắt buộc phải hợp tác với các thương nhân của Việt Nam.

Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép đầu tư

Hồ sơ nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo mẫu thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân: bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý còn hiệu lực (thường là hộ chiếu của nhà đầu tư)
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức: bản sao giấy phép kinh doanh hoặc giấy tờ, tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc các cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; của các tổ chức tài chính hoặc văn bản bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ thể khác cho nhà đầu tư hoặc tài liệu thuyết minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp dự án không có nhu cầu đề nghị Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay cho thuê đất thì tiến hành nộp bản sao thỏa thuận thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà của tổ chức, cá nhân hoặc tài liệu khác xác định nhà đầu tư nước ngoài có quyền sử dụng địa điểm cụ thể để thực hiện dự án;
 • Nếu như dự án đầu tư có sử dụng các công nghệ thuộc danh mục công nghệ cần hạn chế chuyển giao thì nộp thêm giải trình về sử dụng công nghệ.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư dự kiến đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Bước 2: Thực hiện thủ tục thành lập công ty logistics 

Giấy tờ, tài liệu cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp

 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 • Giấy đề nghị thành lập công ty logistics theo mẫu thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Danh sách thành viên/cổ đông công ty logistics (trường hợp công ty lựa chọn loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh) 
 • Bản sao chứng thực của thành viên/ cổ đông công ty là cá nhân; bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh của thành viên là tổ chức kèm theo bản sao chứng thực giấy tờ tùy thân của cá nhân làm đại diện cho phần vốn góp của tổ chức 
 • Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính : Từ 03 – 06 ngày làm việc.

Cách 2: Góp vốn, mua cổ phần/ phần vốn góp của các công ty logistics Việt Nam

 • Cách thức này sẽ giúp nhà đầu tư nước ngoài tiết kiệm được thời gian và chi phí hơn do không phải thực hiện thủ tục xin Giấy phép đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, thực hiện cách thức này, nhà đầu tư phải đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ vốn góp của mình không đạt mức 100%. Nếu lựa chọn cách thức này, nhà đầu tư chỉ cần thực hiện thủ tục để đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại cơ quan có thẩm quyền (Sở Kế hoạch và Đầu tư). Ngoài ra, đối với những ngành, nghề kinh doanh nhà đầu tư nước ngoài không được phép hoạt động kinh doanh thì cần cân nhắc và phải làm thủ tục giảm ngành nghề.

Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Giấy tờ, tài liệu cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục bao gồm:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp  theo mẫu thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thể hiện các nội dung: thông tin về doanh nghiệp Việt Nam; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ trong doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài sau khi thực hiện thủ tục
 • Bản sao chứng thực các loại giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Quy trình thực hiện thủ tục góp vốn: Nếu như việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tỷ lệ sở hữu và hình thức đầu tư thì tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo chấp thuận bằng văn bản cho nhà đầu tư. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 2:  Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục góp vốn, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần

Sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận việc góp vốn, chuyển nhượng phần vốn góp. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục góp vốn, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp bằng văn bản nội bộ doanh nghiệp và thông báo thay đổi cổ đông, thành viên đến cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn thành thủ tục

Trên đây là toàn bộ bài viết của Luật INNOSIGHT về chủ đề nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty logistics tại Việt Nam. Hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài có hai sự lựa chọn để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam. Mỗi cách đều có những ưu, nhược điểm riêng của mình, chính vì vậy, nhà đầu tư nước ngoài nên cân nhắc thực hiện cho phù hợp. Nếu như nhà đầu tư mong muốn sử dụng dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi, hãy liên hệ ngay đến đường dây nóng để được trợ giúp.

Bạn đang xem bài viếtNhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty logistics uy tín toàn quốc tại chuyên mục Dịch vụ doanh nghiệp

HOTLINE: 0961 349 060 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Tác giả

Nguyễn Minh Hải

Tìm hiểu thêm

Ông Nguyễn Minh Hải có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng...

Tìm hiểu thêm

Bài viết liên quan

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư mới nhất theo quy định pháp luật Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vẫn chưa thực sự nắm rõ các quy định về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng như gia hạn giấy chứng nhận đầu tư. Bài viết dưới đây, Luật Innosight sẽ hỗ trợ tư vấn về mục đích gia […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục làm giấy khai tử Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Đăng ký khai tử là một thủ tục pháp lý được thực hiện nhằm khai báo với cơ quan quản lý nhà nước khi có sự kiện chết của một người. Giấy khai tử là cơ sở pháp lý để chấm dứt các quan hệ pháp luật của người chết. Vậy thủ tục làm giấy […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Công bố hợp quy sản phẩm theo quy định Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Chất lượng sản phẩm luôn là vấn đề được mọi người tiêu dùng quan tâm và được pháp luật quy định chặt chẽ bởi các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Theo đó, công bố hợp quy là thủ tục bắt buộc mà cá nhân, tổ chức kinh doanh, sản xuất phải thực hiện trước […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Điều kiện thành lập công ty đấu giá mới nhất 2021 Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Sau khi Luật Đấu giá tài sản năm 2016 ra đời và có hiệu năm năm 2017, hoạt động đấu giá tài sản ở nước ta đã đạt được những thành tựu nhất định. Vì vậy, ngày càng có nhiều người quan tâm và chú trọng hơn đối với ngành nghề hoạt động đấu giá. […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Đăng ký giao dịch bảo đảm trong các giao dịch dân sự đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ dân sự của người có nghĩa vụ. Vậy những giao dịch bảo đảm nào cần phải thực hiện đăng ký và đăng ký ở đâu. Tư vấn Luật Innosight […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020