Công ty Luật Innosightlaw / Giấy phép/ Những Điều đảng viên không được làm

Trong lịch sử phát triển Việt Nam, Đảng Viên đóng vai trò to lớn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng nhà nước. Đảng viên là tấm gương tinh thần và hành động về lối sống, tác phong giản dị, gần gũi, quyết đoán, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên đầu. Để xứng đáng là một Đảng viên ưu tú, gương mẫu, Đảng viên phải nghiêm túc hoạt động làm việc, không ngừng cố gắng phát triển và đặc biệt là không được làm các hoạt động mà pháp luật cấm. Vậy những điều đảng viên không được làm là gì? Tham khảo bài viết sau đây để biết thêm thông tin về vấn đề này.

Xây dựng Đảng
Những điều Đảng viên không được phép thực hiện

Khái niệm về Đảng viên

Trong điều lệ Đảng được thông qua bởi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có quy định về khái niệm Đảng Viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp nhân dân lao động, công nhân và dân tộc Việt Nam, gia nhập và được kết nạp vào Đảng, sống và hoạt động cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của quốc gia, của nhân nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Đảng viên phải luôn chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, Cương lĩnh chính trị cùng các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có đạo đức và lối sống lành mạnh, hoành thành tốt các nhiệm vụ được giao, tuân theo kỷ luật của Đảng, gắn bó với nhân dân và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Các công dân được xem xét kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam dựa trên các yếu tố: 

 • Độ tuổi: từ mười tám tuổi trở lên;
 • Nhân phẩm: là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm;
 • Hoạt động: tuân thủ Điều lệ Đảng, thực hiện Cương lĩnh chính trị, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng

Qua các giai đoạn lịch sử của dân tộc, Đảng nhà nước ta ngày càng phát triển và mở rộng thể hiện rõ nhất qua số lượng Đảng viên được kết nạp, theo đó từ năm 1935 Đảng chỉ có 600 Đảng viên nhưng đến nay ( năm 2020) Đảng đã kết nạp hơn 5.300.000 thành viên là Đảng viên. Và đặc biệt ban hành quy định về những điều đảng viên không được làm để điều chỉnh và nâng cao ý thức của Đảng viên.

Quyền của đảng viên

Những điều đảng viên không được làm
Lễ Kết nạp Đảng viên

Pháp luật quy định không chỉ quy định những điều đảng viên không được làm mà còn quy định các quyền của Đảng viên trong Điều lệ của Đảng như sau:

– Đảng viên được quyền tiếp nhận thông tin và thảo luận về các vấn đề có trong  Điều lệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, chính sách, đường lối, chủ trương của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng;

– Đảng viên được quyền đề cử, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương;

– Đảng viên được quyền phê bình các hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức Đảng; báo cáo và có kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời;

– Đảng viên được quyền trình bày ý kiến của cá nhân khi tổ chức đảng có nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình;

Các đảng viên dự bị vẫn được hưởng các quyền trên đây, ngoại trừ quyền biểu quyết, bầu cử và ứng cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Những điều đảng viên không được làm

Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm quy định có tất cả 19 điều mà đảng viên không được làm như sau: 

– Không thực hiện hoặc nói, phát ngôn, viết bài, trả lời phỏng vấn có nội dung trái với Điều lệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước; làm những việc pháp luật cấm, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, tấm gương gương mẫu của đảng viên;

– Tiết lộ, cung cấp, làm mất hoặc viết bài về những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc, sự kiện chưa được phép công bố; tuyên truyền hoặc xúi giục người khác tuyên truyền các thông tin, tài liệu trái ( chống) lại đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước dưới mọi hình thức;

–  Đăng tải tin, ảnh, viết bài không đúng sự thật, vu cáo, bịa đặt các nội dung liên quan đến vụ án, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính. Tàng trữ, sáng tác, sản xuất các tác phẩm, tài liệu không lành mạnh, có tính kích động xấu trong xã hội, xuyên tạc lịch sự hoặc tán phát các hồi ký, bài viết không đúng sự thật dưới bất kỳ hình thức nào;

– Chủ trì, tham gia các hoạt động chia rẽ, lôi kéo gây mất đoàn kết nội bộ nhằm mục đích tranh giành lợi íc kinh tế, chính trị, chức vụ trong bầu cử, bổ nhiệm, bố trị cán bố của Đảng, chính quyền, tổ chwusc xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp; Lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền phê bình, phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng để đả kích, đánh giá ngoài phạm vi tổ chức cho phép, xúc phạm người khác; đe dọa, trả thù người tố cáo, phê bình bản thân, người thân thích dưới mọi hình thức;

– Tố cáo mang tính bịa đặt nhằm hãm hại người khác, viết đơn tố cáo mạo tên hoặc giấu tên; chủ trì, đề xuất, tham gia kích động, xúi giục, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức;

– Chủ trì, tổ chức, tham gia hoặc lôi kéo, ép buộc người khác tham gia các hội trái quy định pháp luật và quy định của Đảng;

–  Tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, Mặt trận tổ quốc mà không được tổ chức Đảng cho phép;

–  Thiếu trách nhiệm, quan liệu, có hành hành vi bao che, báo cáo sai sự thật,phản ánh không đúng tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc các sự việc xảy ra nơi mình trực tiếp phụ trách, lạm quyền khi thực hiện nhiệm vụ;

– Làm trái với các quy định về quản lý nhà, đất, tài sản, tài chính của Đảng và Nhà nước; huy động vốn, cho vay vốn tín dụng; thiếu trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ;

– Lợi dụng chức vụ, can thiệp hoặc tác động đến cá nhân, tổ chức khác để bản thân hoặc người khác được đề cử, bổ nhiệm, ứng cử trái quy định;

–  Chủ trì,  đề xuất, tham mưu, tham gia ban hành các văn bản trái với quy định; có hành vi hoặc biết nhưng tạo điều kiện cho bố mẹ, vợ hoặc chồng, anh, chị em ruột lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi riêng;

– Nhận, đưa, môi giới hối lộ;

– Không trực thực trong báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch của bản thân; kê khai thu nhập, tài sản không đúng quy định, tham gia hoạt động rửa tiền, mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định;

– Tặng quà, tổ chức du lịch để lợi dụng người khác dẫn đến việc ban hành quyết định sai, nhằm trục lợi;

– Dùng công quỹ để thực hiện các hoạt động riêng hoặc vượt quá định mức, mức tiêu chuẩn hoặc trái quy định;

– Lợi dụng chức vụ quyền hạn để bố mẹ, vợ, chồng, con, anh , chị , em ruột đi du lịch, học tập, chữa bệnh bằng nguồn tài trợ của tổ chức dưới mọi hình thức mà chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền;

– Chủ trì, tổ chức, tham gia đánh bạc, cho vay trái phép, sử dụng ma túy, rượu bia đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác; vi phạm đạo đức nghề nghiệp chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, có hành vi bạo lực gia đình;

– Hoạt động mê tín, tham gia, ủng hộ tôn giáo bất hợp pháp, lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi;

– Tổ chức các ngày lễ, tết, việc cưới, việc tang, sinh nhật, kỷ niệm,….lãng phí hoặc nhằm trục lợi.

Những điều đảng viên không được làm trên đây còn được hướng dẫn cụ thể tại Hướng dẫn 03- HD/UBKTTW năm 2012.

Trên đây là tổng hợp những điều đảng viên không được làm và các vấn đề pháp lý liên quan do Luật Innosight biên soạn dựa trên các quy định pháp luật liên quan. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với bạn trong những dự định tương lại. Trân trọng.

Bạn đang xem bài viết “Những Điều đảng viên không được làm theo quy định” tại mục “Tin tức” trên website Innosight.

HOTLINE: 0961 349 060 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Tác giả

Nguyễn Minh Hải

Tìm hiểu thêm

Ông Nguyễn Minh Hải có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng...

Tìm hiểu thêm

Bài viết liên quan

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư mới nhất theo quy định pháp luật Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vẫn chưa thực sự nắm rõ các quy định về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng như gia hạn giấy chứng nhận đầu tư. Bài viết dưới đây, Luật Innosight sẽ hỗ trợ tư vấn về mục đích gia […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục làm giấy khai tử Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Đăng ký khai tử là một thủ tục pháp lý được thực hiện nhằm khai báo với cơ quan quản lý nhà nước khi có sự kiện chết của một người. Giấy khai tử là cơ sở pháp lý để chấm dứt các quan hệ pháp luật của người chết. Vậy thủ tục làm giấy […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Công bố hợp quy sản phẩm theo quy định Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Chất lượng sản phẩm luôn là vấn đề được mọi người tiêu dùng quan tâm và được pháp luật quy định chặt chẽ bởi các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Theo đó, công bố hợp quy là thủ tục bắt buộc mà cá nhân, tổ chức kinh doanh, sản xuất phải thực hiện trước […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Điều kiện thành lập công ty đấu giá mới nhất 2021 Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Sau khi Luật Đấu giá tài sản năm 2016 ra đời và có hiệu năm năm 2017, hoạt động đấu giá tài sản ở nước ta đã đạt được những thành tựu nhất định. Vì vậy, ngày càng có nhiều người quan tâm và chú trọng hơn đối với ngành nghề hoạt động đấu giá. […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Đăng ký giao dịch bảo đảm trong các giao dịch dân sự đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ dân sự của người có nghĩa vụ. Vậy những giao dịch bảo đảm nào cần phải thực hiện đăng ký và đăng ký ở đâu. Tư vấn Luật Innosight […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020