Công ty Luật Innosightlaw / Doanh nghiệp/ Thành lập công ty hoạt động phát điện

Hoạt động phát điện là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, để doanh nghiệp có thể hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện, yêu cầu liên quan. Vậy thủ tục thành lập công ty hoạt động phát điện được pháp luật quy định như thế nào? Công ty hoạt động phát điện cần đáp ứng những điều kiện gì để đi vào hoạt động hợp pháp? Ngày hôm nay, hãy cùng Luật INNOSIGHT tìm hiểu thông qua bài viết: “Thành lập công ty hoạt động phát điện”

Điều kiện để một công ty được cấp phép hoạt động phát điện

Điều đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm khi quý khách thành lập công ty hoạt động phát điện đó chính là về điều kiện để một công ty được cấp phép hoạt động phát điện. Theo quy định của Luật Đầu tư 2020 thì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chỉ khi công ty đáp ứng được đầy đủ các điều kiện này thì mới được đi vào hoạt động kinh doanh. Các điều kiện được quy định tại Nghị định 137/2013/NĐ-CP và Nghị định 08/2018/NĐ-CP đó là:

 • Cơ sở phải đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng và những hệ thống về điều khiển, giám sát hoặc thu thập dữ liệu phải phù hợp, đúng yêu cầu với hệ thống điện và thị trường điện lực
 • Người trực tiếp điều khiển, vận hành hệ thống phát điện phải được đào tạo chuyên sâu hoặc có kiến thức chuyên ngành phù hợp. Đã được đào tạo, bồi dưỡng về các vấn đề an toàn hoặc có chứng chỉ hoạt động máy phát điện, nhà máy phát điện theo quy định. Người điều hành nhà máy điện phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc.
 • Doanh nghiệp phải có các báo cáo đánh giá về tác động đến với môi trường, biên bản cam kết về việc bảo vệ môi trường đã được chấp thuận hoặc phê duyệt  của cơ quan có thẩm quyền.
 •  Có quy trình để vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
 • Kèm theo là các tài liệu pháp lý về mức độ an toàn của đập thủy điện đối với nhà máy thủy điện theo quy định 

Doanh nghiệp muốn kinh doanh ngành, nghề phát điện cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện đã nêu và chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép hoạt động phát điện tại Cục Điều tiết điện lực. Sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, doanh nghiệp mới được thực hiện hoạt động kinh doanh.

Thực hiện thủ tục thành lập công ty hoạt động công ty phát điện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Bước 1: Soạn thảo và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu sau đây để nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư

Hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị để  thành lập công ty hoạt động phát điện như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp theo mẫu ban hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Dự thảo Điều lệ công ty hoạt động phát điện;
 • Danh sách thành viên/cổ đông công ty hoạt động phát điện (Đối với loại hình công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần);
 • Bản sao chứng thực các giấy tờ sau:giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của các thành viên/cổ đông sáng lập công ty; đăng ký kinh doanh đối với thành viên/cổ đông là tổ chức kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện phần vốn góp của tổ chức tại công ty;
 • Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp (nếu có)

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Thời gian giải quyết thủ tục: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp, phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

Bước 2: Thực hiện thủ tục công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp đăng ký kinh doanh, phải thực hiện công bố công khai thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau tối đa 30 ngày kể từ ngày. Nội dung công bố thông tin bao gồm: thông tin đăng ký kinh doanh; Ngành, nghề kinh doanh của công ty; danh sách thành viên/cổ đông sáng lập.

Bước 3: Khắc dấu và thực hiện các công việc sau thành lập 

 • Doanh nghiệp có quyền quyết định về số lượng, hình thức và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự liên hệ các cơ sở để thực hiện việc khắc con dấu tròn công ty và trả phí theo quy định. Thời gian thực hiện trong khoảng 1-2 ngày
 • Để doanh nghiệp sẵn sàng đi vào hoạt động, cần thực hiện các công việc sau thành lập sau đây:
 • Treo biển hiệu công ty
 • Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế
 • Đăng ký sử dụng chữ ký số với các nhà cung cấp
 • Kê khai và nộp các loại thuế, lệ phí phát sinh trong quá trình hoạt động

Thực hiện thủ tục xin Giấy phép hoạt động phát điện

 • Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin cấp giấy phép trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện đến Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương
 • Cục Điều tiết điện lực ghi giấy hẹn trả lời tính hợp lệ, đầy đủ của Hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, tối đa 05 ngày làm việc, Cục phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn thiện, bổ sung hồ sơ
 • Trong trường hợp nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục tiến hành thẩm tra các nội dung trong hồ sơ và trường hợp cần thiết có thể tiến hành kiểm tra điều kiện cấp phép thực tế tại cơ sở. Nếu như tổ chức đáp ứng đầy đủ đủ các điều kiện quy định, tối đa 30 ngày làm việc, Cục có trách nhiệm cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức.

Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị : 03 bộ.

Hồ sơ xin cấp phép bao gồm các tài liệu:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động phát điện (theo mẫu do Bộ Công thương ban hành);
 • Bản sao chứng thực văn bản chứng nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ cơ cấu tổ chức, danh sách các chi nhánh, đơn vị trực thuộc;
 • Bản sao chứng thực quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy phát điện được cấp có thẩm quyền duyệt cùng với tài liệu dự án đầu tư nhà máy điện
 • Bản sao chứng thực các tài liệu kỹ thuật xác định công suất từng tổ máy khi lắp đặt, phương án để đấu nối chính thức nhà máy phát điện vào hệ thống điện và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện
 • Bản sao chứng thực giấy phép sử dụng tài nguyên nước (trường hợp là nhà máy thuỷ điện). Bản sao chứng thực giấy phép sử dụng tài nguyên nước và phương án để cung cấp nhiên liệu (trường hợp là nhà máy nhiệt điện)
 • Bản sao bản báo cáo đánh giá tác động đến môi trường của nhà máy điện và bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức;
 • Danh sách các hạng mục công trình điện chính của nhà máy phát điện;
 • Danh sách các cán bộ quản lý (theo mẫu quy định);
 • Tài liệu về đào tạo và sử dụng người lao động;
 • Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đã ký kết;
 • Bản sao chứng thực văn bản xác nhận đảm bảo đủ các điều kiện để hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về mặt an toàn lao động;
 • Bản sao chứng văn bản xác nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn môi trường cho dự án phát điện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận;
 • Bản sao chứng thực  văn bản xác nhận cơ sở có đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Quy trình vận hành hồ thuỷ điện đã được cơ quan nhà có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp là nhà máy thuỷ điện);
 • Bản sao văn bản thỏa thuận hoặc là hợp đồng đấu nối;
 • Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần đối với các hạng mục công trình chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử từng tổ máy không tải và có tải , biên bản nghiệm thu toàn phần từng tổ máy liên động có tải

Trên đây là toàn bộ bài viết của Luật Innosight về chủ đề thành lập công ty hoạt động phát điện. Đây là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện và là ngành nghề đặc thù, chính vì vậy để có thể đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt. Nếu như, các bạn còn có thắc mắc gì về thủ tục thành lập công ty, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng để được giúp đỡ.

Bạn đang xem bài viếtThành lập công ty hoạt động phát điện giá rẻ trên toàn quốc 2021 tại chuyên mục Dịch vụ doanh nghiệp

HOTLINE: 0961 349 060 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Tác giả

Nguyễn Minh Hải

Tìm hiểu thêm

Ông Nguyễn Minh Hải có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng...

Tìm hiểu thêm

Bài viết liên quan

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư mới nhất theo quy định pháp luật Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vẫn chưa thực sự nắm rõ các quy định về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng như gia hạn giấy chứng nhận đầu tư. Bài viết dưới đây, Luật Innosight sẽ hỗ trợ tư vấn về mục đích gia […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục làm giấy khai tử Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Đăng ký khai tử là một thủ tục pháp lý được thực hiện nhằm khai báo với cơ quan quản lý nhà nước khi có sự kiện chết của một người. Giấy khai tử là cơ sở pháp lý để chấm dứt các quan hệ pháp luật của người chết. Vậy thủ tục làm giấy […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Công bố hợp quy sản phẩm theo quy định Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Chất lượng sản phẩm luôn là vấn đề được mọi người tiêu dùng quan tâm và được pháp luật quy định chặt chẽ bởi các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Theo đó, công bố hợp quy là thủ tục bắt buộc mà cá nhân, tổ chức kinh doanh, sản xuất phải thực hiện trước […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Điều kiện thành lập công ty đấu giá mới nhất 2021 Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Sau khi Luật Đấu giá tài sản năm 2016 ra đời và có hiệu năm năm 2017, hoạt động đấu giá tài sản ở nước ta đã đạt được những thành tựu nhất định. Vì vậy, ngày càng có nhiều người quan tâm và chú trọng hơn đối với ngành nghề hoạt động đấu giá. […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Đăng ký giao dịch bảo đảm trong các giao dịch dân sự đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ dân sự của người có nghĩa vụ. Vậy những giao dịch bảo đảm nào cần phải thực hiện đăng ký và đăng ký ở đâu. Tư vấn Luật Innosight […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020