Công ty Luật Innosightlaw / Doanh nghiệp/ Thành lập công ty tại Hạ Long

Việc thành lập công ty tại Hạ Long ngày càng trở nên phổ biến và nhộn nhịp. Hiện nay, với việc pháp luật đổi mới liên tục khiến việc cập nhập các quy định, thủ tục khi thành lập doanh nghiệp thường gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Để giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ hơn về các loại hình doanh nghiệp và điều kiện thành lập công ty, Công ty tư vấn luật INNOSIGHT xin đưa ra ý kiến tư vấn dựa trên quy định của pháp luật hiện hành.

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

Thứ nhất, trường hợp chỉ có một cá nhân hoặc một tổ chức góp vốn

Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH một thành viên là công ty có tư cách pháp nhân, thành viên của công ty chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi vốn góp vào nền ít gây rủi ro cho người góp vốn. Ngoài ra chủ sở hữu công ty có toàn quyền đưa ra quyết định liên quan đến hoạt động của công ty, không cần xin ý kiến từ các cá nhân, tổ chức khác. Tuy nhiên hạn chế lớn nhất của loại hình doanh nghiệp này là khó khăn trong việc huy động vốn và không được phát hành cổ phiếu.

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn tự chủ trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo nên sự tin tưởng cho khách hàng. Tuy nhiên do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro đối với doanh nghiệp tư nhân là khá cao, vì vậy công ty ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác. 

Thứ hai, trường hợp công ty có hai thành viên góp vốn trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 – 50 thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân. Thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên chỉ có trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp cho công ty nên gây rủi ro ít hơn cho người góp vốn; ngoài ra công ty còn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn những loại hình doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh. Cũng giống như công ty TNHH một thành viên thì công ty TNHH hai thành viên trở lên không có quyền phát hành cổ phần.

Thứ ba, trường hợp công ty có từ ba thành viên góp vốn trở lên

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp thường được lựa chọn khi có nhiều người góp vốn. Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào

Khác với loại hình TNHH hai thành viên, số lượng cổ đông trong công ty cổ phần tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa. Ưu điểm lớn nhất của công ty cổ phần là dễ dàng trong việc huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu; chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ cũng như các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp, bởi vậy mà rủi ro của các cổ đông là không cao. Hơn nữa việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, vì vậy phạm vi đối tượng tham gia công ty cổ phần khá rộng. Do không hạn chế số lượng tối đa thành viên nên việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp, có thể dẫn đến sự phân hoá thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về quyền lợi, lợi ích.

Ngoài ra các cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn công ty hợp danh làm loại hình doanh nghiệp.

Công ty hợp danh cần có tối thiểu hai thành viên hợp danh là cá nhân và có thể có thêm các thành viên góp vốn.

Điểm nổi bật của công ty hợp danh là chế độ liên đới trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh nên công ty hợp danh dễ dàng đào tạo được sự tin cậy với đối tác kinh doanh. Tuy nhiên công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ mà công ty hợp danh dễ tạo được sự tin cậy với các đối tác kinh doanh. Ngoài ra công ty không được phát hành trái phiếu huy động vốn.

ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HẠ LONG

Thứ nhất, về chủ thể thành lập công ty

tại khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định về tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy trừ trường hợp quy định tại khoản này tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp

Thứ hai, về việc đặt tên công ty

Dựa vào các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì việc đặt tên cho công ty phải đảm bảo hai yếu tố sau (i) tên phải miêu tả được đặc trưng của loại hình doanh nghiệp và (ii) cách thức thể hiện tên công ty phù hợp với quy định pháp luật, cụ thể như sau:

 • Thứ nhất: đối với tên của loại hình doanh nghiệp phải miêu tả được đặc trưng của loại hình doanh nghiệp đã đăng ký. Ví dụ “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn. Tương tự như vậy đối với “Công ty cổ phần” viết tắt là công ty CP”, đối với “doanh nghiệp tư nhân” được viết là “DNTN”, còn “công ty hợp danh” thì là “công ty HD”.
 • Thứ hai: về cách thể hiện tên công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt. Ngoài ra tên công ty có thể được sử dụng các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu. Bên cạnh đó, trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được gắn với tên doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp cũng phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp ban hành. 

Cùng với các quy định nêu trên, tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định rõ những điều cấm trong việc đặt tên doanh nghiệp:

 • Thứ nhất: Tên doanh nghiệp bị trùng hoặc dễ gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên toàn quốc (theo điều 41 Luật Doanh nghiệp).
 • Thứ hai: Trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị tổ chức thì doanh nghiệp không được phép sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn bị lực lượng vũ trang nhân, tên các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp,…
 • Thứ ba: doanh nghiệp không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử cũng như văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc

Thứ ba, về trụ sở chính của doanh nghiệp: 

Công ty phải có địa chỉ rõ ràng, chi tiết từ số nhà, đường, phường tại Thành phố Hạ Long; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Ngoài ra còn có các điều kiện như:

 • Không đặt trụ sở chính ở dãy trọ, kí túc xá, khu tập thể hay nhà chung cư
 • Trụ sở chính phải liên hệ được bằng các phương tiện khác nhau (ví dụ: thư báo hoặc các văn bản)

Thứ tư, về vốn điều lệ: 

Thời hạn góp vốn được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 là các thành viên công ty đều phải góp đủ vốn đã đăng ký trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp

Thứ năm, về ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành nghề không vi phạm các điều pháp luật đưa ra và chỉ được phép kinh doanh các ngành, nghề đã đăng ký đối với cơ quan quản lý nhà nước và phải được mã hoá theo quy định của pháp luật. Việc đăng ký ngành nghề chính xác, đầy đủ theo chiến lược của công ty cũng đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh  nghiệp diễn ra thuận lợi mà không phải phát sinh thủ tục bổ sung ngành nghề sau này.

CHI PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HẠ LONG

 • Khi thành lập doanh nghiệp thì chi phí là một trong những vấn đề quan trọng mà tất cả khách hàng đều quan tâm. Hiểu được vấn đề này, Công ty tư vấn luật INNOSIGHT đã đề một mức chi phí phù hợp dựa trên tình hình thực tế để có thể hỗ trợ tốt nhất quý khách hàng. Đến với công ty tư vấn luật INNOSIGHT chúng tôi cam kết thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Thành phố Hạ Long nhanh nhất và mức chi phí hợp lý nhất.
 • Tùy vào từng thời gian mà khách hàng mong muốn, chúng tôi sẽ có những mức chi phí dịch vụ hợp lý. Nếu quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ của công ty chúng tôi vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline để nhận được tư vấn và báo giá cụ thể, chi tiết nhất.

Như vậy, trên đây là những vấn đề cơ bản về thành lập công ty tại Hạ Long mà chúng tôi tư vấn để giúp công ty thực hiện đúng pháp luật và tránh những rủi ro không đáng có. Khi quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty tại Hạ Long, hãy liên hệ với công ty tư vấn luật INNOSIGHT để nhận được tư vấn cụ thể và chi tiết nhất.

Bạn đang xem bài viếtThành lập công ty tại Hạ Long nhanh gọn trong ngày chỉ 599k tại chuyên mục Dịch vụ doanh nghiệp

HOTLINE: 0961 349 060 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Tác giả

Nguyễn Minh Hải

Tìm hiểu thêm

Ông Nguyễn Minh Hải có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng...

Tìm hiểu thêm

Bài viết liên quan

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư mới nhất theo quy định pháp luật Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vẫn chưa thực sự nắm rõ các quy định về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng như gia hạn giấy chứng nhận đầu tư. Bài viết dưới đây, Luật Innosight sẽ hỗ trợ tư vấn về mục đích gia […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục làm giấy khai tử Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Đăng ký khai tử là một thủ tục pháp lý được thực hiện nhằm khai báo với cơ quan quản lý nhà nước khi có sự kiện chết của một người. Giấy khai tử là cơ sở pháp lý để chấm dứt các quan hệ pháp luật của người chết. Vậy thủ tục làm giấy […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Công bố hợp quy sản phẩm theo quy định Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Chất lượng sản phẩm luôn là vấn đề được mọi người tiêu dùng quan tâm và được pháp luật quy định chặt chẽ bởi các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Theo đó, công bố hợp quy là thủ tục bắt buộc mà cá nhân, tổ chức kinh doanh, sản xuất phải thực hiện trước […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Điều kiện thành lập công ty đấu giá mới nhất 2021 Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Sau khi Luật Đấu giá tài sản năm 2016 ra đời và có hiệu năm năm 2017, hoạt động đấu giá tài sản ở nước ta đã đạt được những thành tựu nhất định. Vì vậy, ngày càng có nhiều người quan tâm và chú trọng hơn đối với ngành nghề hoạt động đấu giá. […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Đăng ký giao dịch bảo đảm trong các giao dịch dân sự đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ dân sự của người có nghĩa vụ. Vậy những giao dịch bảo đảm nào cần phải thực hiện đăng ký và đăng ký ở đâu. Tư vấn Luật Innosight […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020